Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Zbigniew Zalas

 

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Radosław Śląski

 

 

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

 

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Przedmioty

1.  mgr inż. Radosław Śląski

 WICEDYREKTOR

2.

mgr Agnieszka Kamer 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, przedmioty zawodowe, organizacja pracy małych zespołów

3.

mgr Renata Majewska

PEDAGOG, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

4.

mgr Elwira Laszczak

PSYCHOLOG

5. mgr Dorota Zalas 

DORADCA ZAWODOWY, biznes i zarządzanie, biologia, podstawy przedsiębiorczości

6.

mgr Joanna Krupa

BIBLIOTEKARZ, wspomaganie

7.

mgr Hanna Zagrodnik

LOGOPEDA, zajęcia rewalidacyjne

8. mgr Kinga Chlebda

religia

9. mgr inż. Michał Choroba

przedmioty zawodowe transportowe

10.

mgr Joanna Czuber

język polski, historia

11.

mgr Małgorzata Dąbrowska

przedmioty zawodowe kolejowe

12. mgr Anna Dziagan

przedmioty zawodowe

13.

mgr Agnieszka Gałużny

biologia

14.

mgr Daniel Gałużny  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

15.

mgr Anna Garbarczuk

język polski

16.

mgr Agnieszka Godlewska

język angielski

17.

inż. Kamil Górak

przedmioty zawodowe kolejowe

18.

mgr Konrad Górniak

przedmioty zawodowe kolejowe

19.

mgr inż. Beata Górnik

matematyka

20.

mgr inż. Grzegorz Herzyk

przedmioty zawodowe kolejowe

21.

mgr inż. Justyna Jagiełło matematyka

22.

mgr Magdalena Jajkiewicz przedmioty zawodowe transportowe

23.

mgr Robert Jastrzębski

język angielski

24.

mgr Danuta Juszczyk-Kieliś

przedmioty zawodowe transportowe

25.

mgr Robert Kantyka

historia

26.

mgr Rafał Karcz

informatyka

27.

mgr inż. Lucyna Kleszcz

przedmioty zawodowe kolejowe

28.

Ryszard Knap

przedmioty zawodowe kolejowe

29.

mgr Rafał Krążek

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

30.

mgr Magdalena Kubas

język angielski

31.

mgr Monika Kumor

przedmioty zawodowe transportowe

32.

dr inż. Aleksandra Kutrzyk-Nykiel

przedmioty zawodowe transportowe

33.

mgr Bożena Lasota

język polski, filozofia, etyka

34.

mgr inż. Konrad Łazarz

przedmioty zawodowe kolejowe

35.

mgr Ewa Litewka

przedmioty zawodowe transportowe, informatyka

36.

mgr Anna Malczewska

przedmioty zawodowe lotnicze

37.

mgr Beata Małysza

przedmioty zawodowe transportowe

38.

mgr inż. Jolanta Maniak

przedmioty zawodowe kolejowe

39.

mgr inż. Krzysztof Marczak

przedmioty zawodowe kolejowe

40.

mgr Roman Miszczak

wychowanie fizyczne

41.

mgr inż. Jolanta Musialik

przedmioty zawodowe transportowe, matematyka

42.

mgr Anna Nowak

matematyka

43.

mgr Barbara Nowak

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe elektryczne

44.

mgr Ewa Nowak

przedmioty zawodowe transportowe, bezpieczeństwo i higiena pracy
45.

mgr Nikoletta Olachowska

matematyka
46. mgr Beata Olczyk

język polski, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

47.

mgr Jacek Pasierb

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne

48.

mgr inż. Zbigniew Pastucha

przedmioty zawodowe kolejowe

49.  mgr inż. Rafał Pietrzczyk

przedmioty zawodowe kolejowe

50.

mgr Dagmara Piotrowska-Mrzyczek

język niemiecki
51.

inż. Paweł Podsiadlik

przedmioty zawodowe kolejowe

52.

mgr Ewelina Popczyk

zajęcia rewalidacyjne, wspomaganie

53.

mgr Renata Pustuł

język niemiecki
54.

Adam Rajca

przedmioty zawodowe lotnicze

55.

mgr Tomasz Rajca

przedmioty zawodowe lotnicze

56.

mgr Barbara Rzeszutek język polski, zajęcia rewalidacyjne

57.

mgr inż. Mateusz Urzędowski przedmioty zawodowe lotnicze

58.

mgr Maria Sajewicz

chemia

59.

mgr inż. Anna Skalbmierska

chemia

60.

mgr Ewa Skotniczna

religia, wychowanie do życia w rodzinie

61.

dr inż. Paweł Sobczak

przedmioty zawodowe transportowe

62.

mgr Paweł Sośnicki

przedmioty zawodowe transportowe

63.

mgr Tomasz Starosta

wychowanie fizyczne

64.  mgr Monika Stępniewska

język angielski

65.

mgr Paweł Stępniewski

informatyka

66.

mgr inż. Piotr Strokosz

przedmioty zawodowe lotnicze

67.

mgr Robert Struzik wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

68.

 mgr Renata Supernak

przedmioty zawodowe kolejowe

69.

mgr Agnieszka Szewczyk matematyka
70.

mgr Gabriela Szołtys

geografia, biologia
71. 

mgr Grażyna Wałaszek

przedmioty zawodowe kolejowe
72. 

mgr Grzegorz Zacharjasz

matematyka

73.

dr Elżbieta Zapała

fizyka, chemia

 

 

Pliki do pobrania: