Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

 

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. dydaktycznych i wychowawczych
mgr Ewa Bartosińska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11.00-20.00

Wtorek: 7.30-15.00     

Środa: 12.00-20.15

Czwartek: 7.30-15.00

Piątek: 10.00-17.45

 

 

Dyżur dla rodziców

Środa 16.00-17.00

Piątek 14.00-15.00

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

Godziny pracy:

 

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek 13:00 – 20:15

Środa 7:30 – 16:30

Czwartek 12:00 – 20:15

Piątek 7:30 – 15:00

 

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Przedmioty

1.  Górski Jacek

 Przedmioty zawodowe  

(Dyrektor CKZiU)

2.

Bartosińska Ewa

Przedmioty zawodowe,
(wicedyrektor CKZiU)

3.

Kamer Agnieszka

Przedmioty zawodowe
(kierownik szkolenia praktycznego)

4.

Bednarek Tomasz

Przedmioty zawodowe

5.   Biela Jonatan

Przedmioty zawodowe

6.

Chlebda Kinga

Religia

7.

Cieślik-Krążek Joanna

Język angielski

8.  Choroba Michał

Przedmioty zawodowe

9.  Czuber Joanna

Język polski, Historia

10.

Dąbrowska Małgorzata

Przedmioty zawodowe

11.

Dombecka-Nowak Agnieszka

Przedmioty zawodowe

12.  Dziagan Anna

Przedmioty zawodowe

13.

Gałużny Daniel

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Garbarczuk Anna Język polski

15.

Godlewska Agnieszka

Język angielski

16.

Górak Kamil

Przedmioty zawodowe

17.

Górniak Konrad

Przedmioty zawodowe

18.

Herzyk Grzegorz

Przedmioty zawodowe

19.

Jagiełło Justyna

Matematyka

20.

Jastrzębski Robert 

Język angielski

21.

Juszczyk-Kieliś Danuta Przedmioty zawodowe

22.

Kalamarz Justyna Język polski

23.

Karcz Rafał

Informatyka

24.

Kleszcz Lucyna

Przedmioty zawodowe

25.

Krążek Rafał

Historia, Historia i społeczeństwo

26.

Krupa Joanna

Bibliotekarz, nauczyciel wspomagający

27.

Kubas Magdalena

Język angielski

28.

Kumor Monika

Przedmioty zawodowe

29.

Kutrzyk-Nykiel Aleksandra

Przedmioty zawodowe

30.

Lasota Bożena

Język polski, Etyka, Filozofia

31.

Laszczak Elwira

Psycholog szkolny, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów

32.

Litewka Ewa

Przedmioty zawodowe

33.

Majewska Renata

Pedagog szkolny, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów

34.

Malczewska Anna

Przedmioty zawodowe

35.

Małysza Beata

Przedmioty zawodowe

36.

Maniak Jolanta

Przedmioty zawodowe

37.

Mańka Adam

Przedmioty zawodowe

38.

Miszczak Roman

Wychowanie fizyczne

39.

Musialik Jolanta

Przedmioty zawodowe, matematyka

40.

Nowak Anna

Matematyka

41.

Nowak Barbara

Przedmioty zawodowe

42.

Nowak Ewa

Przedmioty zawodowe

43.

Olczyk Beata

Język polski, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów

44.

Opasiak Tadeusz

Przedmioty zawodowe
45.

Ortemska Nina

Matematyka
46. Pasierb Jacek

Historia, Historia i społeczeństwo

47.

Pastucha Zbigniew

Przedmioty zawodowe

48.

Pietrzczyk Rafał

Przedmioty zawodowe

49.  Piotrowska-Mrzyczek Dagmara

Język niemiecki

50.

Popczyk Ewelina

Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
51.

Pustuł Renata

Język niemiecki

52.

Rajca Tomasz Przedmioty zawodowe
53.

Sajewicz Maria

Chemia
54.

Sikora Michał

Przedmioty zawodowe

55.

Skalbmierska Anna

Chemia

56.

Skotniczna Ewa Religia, Język rosyjski

57.

Sośnicki Paweł Przedmioty zawodowe

58.

Starosta Tomasz

Wychowanie fizyczne

59.

Stępniewska Monika

Język angielski

60.

Stępniewski Paweł

Przedmioty zawodowe

61.

Stolarczyk Marcin

Przedmioty zawodowe

62.

Struzik Robert

Wychowanie fizyczne,
Edukacja dla bezpieczeństwa

63.

Supernak Renata

Przedmioty zawodowe

64.  Szołtys Gabriela

Geografia, Biologia

65.

Szydło Stanisław

Geografia

66.

Urzędowski Mateusz

Przedmioty zawodowe

67.

Wałaszek Grażyna Przedmioty zawodowe

68.

 Wojciechowska Wanda 

Przedmioty zawodowe

69.

 Zalas Dorota Doradca zawodowy, Podstawy przedsiębiorczości, Biologia

70.

 Zapała Elżbieta 

Fizyka

71.

 Ziemba Michał Przedmioty zawodowe