Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

 

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. dydaktycznych i wychowawczych
mgr Ewa Bartosińska

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-12.00     13.30-20.30 (dyżur CKU 16.00-20.30)

Środa: 7.30-15.00

Czwartek: 7.30-15.00

Piątek: 11.00-17.00

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7.30-16.00

Wtorek: 7.30-15.30

Środa: 13.00-20.15

Czwartek: 11.00-20.15

Piątek: 7.30-14.30

 

 

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Przedmioty

1.  Górski Jacek

 Przedmioty zawodowe  

(Dyrektor CKZiU)

2..

Bartosińska Ewa

Przedmioty zawodowe,
(wicedyrektor CKZiU)

3.

Kamer Agnieszka

Przedmioty zawodowe
(kierownik szkolenia praktycznego)

4.

Bednarek Tomasz

Przedmioty zawodowe

5.   Biela Jonatan

Przedmioty zawodowe

6.

Chlebda Kinga

Religia

7.

Cieślik-Krążek Joanna

Język angielski

8.  Choroba Michał

Przedmioty zawodowe

9.  Czuber Joanna

Język polski, Historia

10.

Czapla Lucyna

Fizyka

11.

Dombecka-Nowak Agnieszka

Przedmioty zawodowe

12.  Dziagan Anna

Przedmioty zawodowe, Informatyka

13.

Gałużny Agnieszka

Biologia

14.

Gałużny Daniel

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa

15.

Godlewska Agnieszka

Język angielski

16.

Góralska Marta

Przedmioty zawodowe

17.

Górniak Konrad

Przedmioty zawodowe

18.

Herzyk Grzegorz

Przedmioty zawodowe

19.

Jagiełło Justyna

Matematyka

20.

Jajkiewicz Magdalena

Przedmioty zawodowe

21.

Jastrzębski Robert 

Język angielski

22.

Juszczyk-Kieliś Danuta

Przedmioty zawodowe

23.

Kicka Jarosław

Przedmioty zawodowe

24.

Kleszcz Lucyna

Przedmioty zawodowe

25.

Krążek Rafał

Historia, Historia i społeczeństwo

26.

Krupa Joanna

Bibliotekarz, nauczyciel wspomagający

27.

Kubas Magdalena

Język angielski

28.

Kutrzyk-Nykiel Aleksandra

Przedmioty zawodowe

29.

Lasota Bożena

Język polski, Etyka, Filozofia

30.

Laszczak Elwira

Psycholog szkolny

31.

Litewka Ewa

Przedmioty zawodowe,Informatyka

32.

Majewska Renata

Pedagog szkolny, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów

33.

Makowski Lukasz

Przedmioty zawodowe

34.

Małysza Beata

Przedmioty zawodowe

35.

Maniak Jolanta

Przedmioty zawodowe

36.

Miszczak Roman

Wychowanie fizyczne

37.

Musialik Jolanta

Przedmioty zawodowe

38.

Nowak Anna

Matematyka

39.

Nowak Barbara

Przedmioty zawodowe

40.

Nowak Ewa

Przedmioty zawodowe

41.

Olczyk Beata

Język polski, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów

42. Pasierb Jacek

Historia, Historia i społeczeństwo

43.

Pastucha Zbigniew

Przedmioty zawodowe

44.

Pietrzczyk Rafał

Przedmioty zawodowe

45.  Piotrowska-Mrzyczek Dagmara

Język niemiecki

46.

Podsiadlik Paweł

Przedmioty zawodowe

47. Popczyk Ewelina

Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

48.

Pustuł Renata

Język niemiecki

49. Puto-Faryna Joanna

Zajęcia rewalidacyjne

50. Rajca Tomasz

Przedmioty zawodowe

51.

Rzeszutek Barbara

Język polski

52.

Sikora Michał

Przedmioty zawodowe

53.

Skotniczna Ewa

Religia, Język rosyjski

54.

Starosta Tomasz

Wychowanie fizyczne

55.

Stępniewska Monika

Język angielski

56.

Stępniewski Paweł

Przedmioty zawodowe

57.

Stolarczyk Marcin

Przedmioty zawodowe

58.

Struzik Robert

Wychowanie fizyczne,
Edukacja dla bezpieczeństwa

59.

Supernak Renata

Przedmioty zawodowe

60.  Szołtys Gabriela

Geografia, Biologia

61.

Szachulski Sławomir

Przedmioty zawodowe

62. Szymiec Wojciech

Przedmioty zawodowe

63.

Urzędowski Mateusz

Przedmioty zawodowe

64.

 Wałaszek Grażyna

Przedmioty zawodowe

65.

 Wojciechowska Wanda

Przedmioty zawodowe

66.

 Zacharjasz Grzegorz

Matematyka

67.

 Zalas Dorota

Doradca zawodowy, Podstawy przedsiębiorczości

68.  Zapała Elżbieta

Fizyka, Chemia

69.  Ziemba Michał

Przedmioty zawodowe

70.

 Zoń Anna

Geografia, Przedmioty zawodowe

 

 

Pliki do pobrania: