Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Zbigniew Zalas

 

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Radosław Śląski

 

 

Kierownik Kształcenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

 

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Przedmioty

1.  mgr inż. Radosław Śląski

 WICEDYREKTOR

2.

mgr Agnieszka Kamer 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, przedmioty zawodowe, organizacja pracy małych zespołów

3.

mgr Renata Majewska

PEDAGOG, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

4.

mgr Elwira Laszczak

PSYCHOLOG

5. mgr Dorota Zalas 

DORADCA ZAWODOWY, biznes i zarządzanie, biologia, podstawy przedsiębiorczości

6.

mgr Joanna Krupa

BIBLIOTEKARZ, wspomaganie

7.

mgr Hanna Zagrodnik

LOGOPEDA, zajęcia rewalidacyjne

8. mgr Kinga Chlebda

religia

9. mgr inż. Michał Choroba

przedmioty zawodowe transportowe

10.

mgr Joanna Czuber

język polski, historia

11.

mgr Małgorzata Dąbrowska

przedmioty zawodowe kolejowe

12.  mgr Monika Dryjska

język niemiecki

13. mgr Anna Dziagan

przedmioty zawodowe

14.

mgr Agnieszka Gałużny

biologia

15.

mgr Daniel Gałużny  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

16.

mgr Anna Garbarczuk

język polski

17.

mgr Agnieszka Godlewska

język angielski

18.

inż. Kamil Górak

przedmioty zawodowe kolejowe

19.

mgr Konrad Górniak

przedmioty zawodowe kolejowe

20.

mgr inż. Beata Górnik

matematyka

21.

mgr inż. Grzegorz Herzyk

przedmioty zawodowe kolejowe

22.

mgr inż. Justyna Jagiełło matematyka

23.

mgr Magdalena Jajkiewicz przedmioty zawodowe transportowe

24.

mgr Robert Jastrzębski

język angielski

25.

mgr inż. Danuta Juszczyk-Kieliś

przedmioty zawodowe transportowe

26.

mgr Robert Kantyka

historia

27.

mgr Rafał Karcz

informatyka

28.

mgr inż. Lucyna Kleszcz

przedmioty zawodowe kolejowe

29.

Ryszard Knap

przedmioty zawodowe kolejowe

30.

mgr Rafał Krążek

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

31.

mgr Magdalena Kubas

język angielski

32.

mgr Monika Kumor

przedmioty zawodowe transportowe

33.

dr inż. Aleksandra Kutrzyk-Nykiel

przedmioty zawodowe transportowe

34.

mgr Bożena Lasota

język polski, filozofia, etyka

35.

mgr inż. Konrad Łazarz

przedmioty zawodowe kolejowe

36.

mgr Anna Malczewska

przedmioty zawodowe lotnicze

37.

mgr Beata Małysza

przedmioty zawodowe transportowe

38.

mgr inż. Jolanta Maniak

przedmioty zawodowe kolejowe

39.

mgr inż. Krzysztof Marczak

przedmioty zawodowe kolejowe

40.

mgr Roman Miszczak

wychowanie fizyczne

41.

mgr inż. Jolanta Musialik

przedmioty zawodowe transportowe, matematyka

42.

mgr Anna Nowak

matematyka

43.

mgr Barbara Nowak

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe elektryczne

44.

mgr Ewa Nowak

przedmioty zawodowe transportowe, bezpieczeństwo i higiena pracy
45. mgr Beata Olczyk

język polski, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów

46.

mgr Jacek Pasierb

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rewalidacyjne

47.

mgr inż. Zbigniew Pastucha

przedmioty zawodowe kolejowe

48.  mgr inż. Rafał Pietrzczyk

przedmioty zawodowe kolejowe

49.

mgr Dagmara Piotrowska-Mrzyczek

język niemiecki
50.

inż. Paweł Podsiadlik

przedmioty zawodowe kolejowe

51.

mgr Ewelina Popczyk

zajęcia rewalidacyjne, wspomaganie

52.

mgr Renata Pustuł

język niemiecki
53.

Adam Rajca

przedmioty zawodowe lotnicze

54.

mgr Tomasz Rajca

przedmioty zawodowe lotnicze

55.

mgr Barbara Rzeszutek język polski, zajęcia rewalidacyjne

56.

mgr inż. Mateusz Urzędowski przedmioty zawodowe lotnicze

57.

mgr Maria Sajewicz

chemia

58.

mgr inż. Anna Skalbmierska

chemia

59.

mgr Ewa Skotniczna

religia, wychowanie do życia w rodzinie

60.

dr inż. Paweł Sobczak

przedmioty zawodowe transportowe

61.

mgr Paweł Sośnicki

przedmioty zawodowe transportowe

62.

mgr Tomasz Starosta

wychowanie fizyczne

63.  mgr Monika Stępniewska

język angielski

64.

mgr Paweł Stępniewski

informatyka

65.

mgr inż. Piotr Strokosz

przedmioty zawodowe lotnicze

66.

mgr Robert Struzik wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

67.

 mgr Renata Supernak

przedmioty zawodowe kolejowe

68.

mgr Agnieszka Szewczyk matematyka
69.

mgr Gabriela Szołtys

geografia, biologia
70. 

mgr Grażyna Wałaszek

przedmioty zawodowe kolejowe
71.

Patryk Wrzochol

przedmioty zawodowe kolejowe
72. 

mgr Grzegorz Zacharjasz

matematyka

73.

mgr Elżbieta Zapała

fizyka, chemia

 

 

Pliki do pobrania: