Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
  • Podręczniki Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2020/2021Zestawy podręczników  na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w plikach do pobrania.
  • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Uwaga!W załączniku znajduje się harmonogram sesji poprawkowej. Prosimy zainteresowanych uczniów o zapoznanie się z terminami egzaminów.
  • HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Uwaga!Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.Termin dodatkowy egzaminu...
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Podania o duplikaty W załacznikach znajdują sie wnioski o wydanie duplikatów:- świadectwa- legitymacji szkolnej
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.