Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
  • Podręczniki Szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2021/2022 Zestawy podręczników  na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w plikach do pobrania.
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Podania o duplikaty W załacznikach znajdują sie wnioski o wydanie duplikatów:- świadectwa- legitymacji szkolnej
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.