Dla ucznia / słuchacza

Strona główna >> Dla ucznia / słuchacza
  • KONSULTACJE DLA UCZNIÓW Od dnia 1 czerwca uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Od tego dnia również biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru z zachowaniem wszelkich zasad higieny i...
  • Konsultacje dla uczniów Od dnia 1 czerwca uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbywania konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Od tego dnia również biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z księgozbioru z zachowaniem...
  • Informacje dla maturzystów Uwaga maturzyści!W załącznikach podajemy ważne informacje dla Was!Zapoznajcie się z nimi i zastosujcie do tegorocznych wymogów. Prosimy, aby osoby przystępujące do  egzaminu maturalnego zostawiły swoje telefony w domu.Na egzaminie...
  • KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW Od 25 maja 2020r. absolwenci Technikum nr 4 Transportowego przystępujący do egzaminów maturalnych  mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach organizowanych na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla...
  • HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Uwaga!Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.Termin dodatkowy egzaminu...
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...
  • Podania o duplikaty W załacznikach znajdują sie wnioski o wydanie duplikatów:- świadectwa- legitymacji szkolnej
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.