Kadra

Strona główna >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ds. dydaktycznych i wychowawczych
mgr Ewa Bartosińska

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Przedmioty

 1.  

Bartosińska Ewa

Przedmioty zawodowe, kompetencje społeczne
(wicedyrektor)

 1.  

Agnieszka Kamer

Przedmioty zawodowe
(kierownik szkolenia praktycznego)

 1.  

Bednarek Tomasz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Chlebda Kinga

Religia

 1.  

Cieślik-Krążek Joanna

Język angielski

 1.  

Czuber Joanna

Język polski, wiedza o kulturze

 1.  

Dombecka-Nowak Agnieszka

Przedmioty zawodowe

 1.  

Dudzik Renata

Wdż, podstawy przedsiębiorczości

 1.  

Gałużny Agnieszka

Biologia, geografia

 1.  

Gałużny Daniel

Wychowanie fizyczne

 1.  

Głusek Patryk

Przedmioty zawodowe

 1.  

Godlewska Agnieszka

Język angielski

 1.  

Górniak Konrad

Przedmioty zawodowe

 1.  

Herzyk Grzegorz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Hlawska-Rojek Barbara

Fizyka (urlop zdrowotny)

 1.  

Jagiełło Justyna

Matematyka

 1.  

Jajkiewicz Magdalena

Przedmioty zawodowe

 1.  

Jastrzębski Robert 

Język angielski

 1.  

Juszczyk-Kieliś Danuta

Przedmioty zawodowe

 1.  

Kalamarz Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Kleszcz Lucyna

Przedmioty zawodowe

 1.  

Knol Agnieszka

Geografia

 1.  

Kokoszka Kamil

Przedmioty zawodowe

 1.  

Kołodziejczyk Leszek

Przedmioty zawodowe

 1.  

Krupa Joanna

Bibliotekarz

 1.  

Kubas Magdalena

Język angielski

 1.  

Kutrzyk-Nykiel Aleksandra

Przedmioty zawodowe(L-4)

 1.  

Lasota Bożena

Język polski, etyka

 1.  

Laszczak Elwira

Psycholog szkolny

 1.  

Litewka Ewa

Przedmioty zawodowe

 1.  

Łazowska Ewa

Przedmioty zawodowe

 1.  

Majewska Renata

pedagog

 1.  

Małysza Beata

Przedmioty zawodowe

 1.  

Miszczak Roman

Wychowanie fizyczne

 1.  

Musialik Jolanta

Przedmioty zawodowe

 1.  

Nowak Anna

Matematyka

 1.  

Nowak Barbara

Przedmioty zawodowe

 1.  

Nowak Justyna

Chemia

 1.  

Nowak Katarzyna

Biologia, Geografia

 1.  

Olczyk Beata

Język polski, doradca zawodowy

 1.  

Ortemska Nina

Matematyka

 1.  

Pastucha Zbigniew

Przedmioty zawodowe

 1.  

Piekarski Marek

Fizyka

 1.  

Pietrzczyk Rafał

Przedmioty zawodowe

 1.  

Podsiadlik Paweł

Przedmioty zawodowe

 1.  

Pogoda Janusz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Pustuł Renata

Język niemiecki

 1.  

Rokita Jolanta

Język niemiecki

 1.  

Rzeszutek Barbara

Język polski,

 1.  

Siwek Krzysztof

Informatyka, geografia

 1.  

Skotniczna Ewa

Religia język rosyjski

 1.  

Sobaszek Małgorzata

Historia, Historia i społeczeństwo

 1.  

Sobczyk Michał

Przedmioty zawodowe

 1.  

Sosulska Iwona

Matematyka

 1.  

Starosta Tomasz

Wychowanie fizyczne

 1.  

Stępniewska Monika

Język angielski

 1.  

Stępniewski Paweł

Przedmioty zawodowe

 1.  

Stolarczyk Marcin

Przedmioty zawodowe

 1.  
Struzik Robert

Wychowanie fizyczne,
Edukacja dla bezpieczeństwa

 1.  
Szachulski Sławomir

Przedmioty zawodowe

 1.  

Wojciechowska Wanda

Przedmioty zawodowe

 1.  

Wójcik Magdalena

Przedmioty zawodowe

 1.  

Zacharjasz Grzegorz

Matematyka

 1.  

Zalas Dorota

Doradca zawodowy/podstawy przedsiębiorczości, kompetencje społeczne