Losy absolwentów

Strona główna >> Node >> Losy absolwentów

W jakim celu badamy losy absolwentów?

Chcemy poznać losy zawodowe naszych absolwentów, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb na rynku pracy.

Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki kariery absolwentów VIII LO im. C.K.Norwida i Technikum nr 4 Transportowego.