Baza dydaktyczna

Strona główna >> Node >> Baza dydaktyczna

Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu jest placówką oświatową dysponującą wysokiej jakości sprzętem dydaktycznym, wykwalifikowaną kadrą nauczycielską oraz dobrze wyposażonymi salami i pracowniami lekcyjnymi, co sprawia, że nauka w naszej szkole nie ogranicza się do tradycyjnej tablicy i kredy, a grono pedagogiczne stara się wykorzystać dostępne pomoce dydaktyczne.

 

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I edycja pracowni:

 • rok otrzymania pracowni: 2007 r.
 • 19 komputerów firmy Apple, laptop, rzutnik
 • serwer
 • 2 drukarki laserowe
 • 2 skanery profesjonalne z przystawką do slajdów

II edycja pracowni:

 • rok otrzymania pracowni: 2008 r.
 • 19 komputerów PC, laptop, rzutnik
 • serwer
 • 2 drukarki laserowe
 • 2 skanery profesjonalne z przystawką do slajdów

Biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 25000 woluminów. Stanowią  go lektury, literatura popularnonaukowa, księgozbiór podręczny, beletrystyka. Prenumerowanych jest 30 tytułów czasopism. Biblioteka jest skomputeryzowana.

Działa tutaj lokalna sieć komputerowa z zainstalowanym programem obsługi biblioteki szkolnej MOL Optivum.

W 2008 roku dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkól” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Szkolne Centrum Multimedialne. Centrum wyposażone jest w 4 komputery IBM PC Microsoft (wraz z pełnym oprzyrządowaniem- drukarka, skaner) oraz 4 komputery typu Apple Macintosh (wraz z drukarką i skanerem). Ponadto uczniowie korzystają również z 4 komputerów IBM PC pochodzących z projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, realizowanego od 2004 roku.

 

Szkoła dysponuje jedną z najnowszych baz sportowych w mieście, w skład której wchodzą:

 • dwie sale gimnastyczne
 • basen
 • siłownia

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala realizować się uczniom w wybranych dyscyplinach sportowych.