harmonogram T4

Strona główna >> Node >> harmonogram T4

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/21

Semestr I

Klasy 1-3

Klasy maturalne

od 01.09.2020 do 07.02.2021

od 01.09.2019 do 11.12.2020

Zebrania z rodzicami

Wrzesień

10.09.2020 (czwartek) godz.17.00 i 17.30 (klasy pierwsze)

16.09.2020 (środa) godz.17:00 i 17.30 (dla uczniów klas 2,3,4)

Spotkanie przedstawicieli Rodziców z Dyrektorem CKZiU- 16.09.2020 godz. 18.00

Październik

21.10.2020 - Zebranie klas 1,2,3,4

Listopad

18.11.2020 - Zebranie klas 4 + konsultacje dla pozostałych klas

Grudzień

16.12.2020 - Zebranie klas 1-4 + konsultacje dla pozostałych klas

Luty

03.02.2021 - Zebranie klas 1,2,3,4

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wrzesień

14.09.2020 i 25.09.2020

Październik

24.10.2020

Listopad

28.11.2020

Grudzień

16.12.2020 (zebranie klasyfikacyjne dla klas czwartych)

Luty

03.02.2021 (zebranie klasyfikacyjne)

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

Klasy maturalne

18.11.2020 (poinformowanie w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną)

1.12.2020 (poinformowanie o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej)

 

Klasy 1-3

do 29.12. 2020 (poinformowanie w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną- informacja poprzez Librus)

do 22.12.2020 (poinformowanie o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej)

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy maturalne

11.12.2020

Klasy 1-3

do 29.01.2021

Dni wolne od zajęć szkolnych

23 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

Termin zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

04.01-17.01.2021

Ferie zimowe

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

 Przed konferencjami plenarnymi RP

Ważne terminy

11.09.2020

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki i zajęć lekcyjnych; arkusze ocen)

18.09.2020

Przygotowanie dokumentacji nauczycielskiej (rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

 

Semestr II

Klasy 1-3

Klasy 4

od 08.02.2021 do  25.06.2021

od 14.12.2020 do 30.04.2021

Zebrania z rodzicami

Marzec

24.03.2021 - Zebranie klas 4 + konsultacje

Maj

26.05.2021 – Zebrania wszystkich klas

Konferencje Rady Pedagogicznej

Luty

03.02.2021 (zebranie klasyfikacyjne)

Marzec

03.03.2021; 17.03.2021

Kwiecień

21.04.2021 (zebranie klasyfikacyjne)

Czerwiec

23.06.2021 (zebranie klasyfikacyjne)

30.06.2021

  Sierpień

31.08.2021 (zebranie plenarne RP)

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

Klasy maturalne

24.03.2021 (poinformowanie w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną)

do 09.04.2021 (poinformowanie o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej

Klasy 1-3

26.05.2021 (poinformowanie w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną)

04.06.2021 (poinformowanie o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej

Wystawienie ocen rocznych

Klasy maturalne

do 16.04.2021

Klasy 1-3

do 18.06.2021

Dni wolne od zajęć

 

Egzamin  z kwalifikacji w sesji letniej

01.04 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

04 – 06.05.2021

Egzamin maturalny

Termin zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

Przed konferencjami plenarnymi RP

20.04.2021 godz.15.15

22.06.2021- godz. 16.00

Ważne terminy

Marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne

Styczeń-czerwiec 2021

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

Czerwiec/lipiec 2021; sierpień CKU

Komisja Rekrutacyjna

24-27 sierpnia 2021

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

30.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

26.06.2021

Zakończenie zajęć w klasach 1-3

Od 28.06.2021-02.07.2021 oraz od 23.08.2021 do 31.08.2021

Wykonywanie zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.