Projekt "Parsifal" spotkanie robocze

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Projekt "Parsifal" spotkanie robocze

W dniach 20-21.02.2020r. w Sofii zorganizowane jest spotkanie robocze w ramach projektu  "PARSIFAL, THE LEGEND RESEARCHER programu Erasmus+, KA 201 – Partnerstwo Strategiczne, Współpraca Szkół, nr projektu: 2018-1-PL01-KA201-050865

Projekt promuje podniesienie jakości w edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem projektu jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków oraz motywowanie ich do czytania.

Celem projektu jest wykorzystanie narzędzi informatycznych do poprawy poziomu wykształcenia poprzez lepsze poznanie lokalnych tradycji i kultury oraz porównanie ich z dziedzictwem kulturowym Europy.

Działania:- analiza i rekonstrukcja krajowych/lokalnych legend i podań, odnalezienie w nich odniesienia do historii, architektury, sztuki i geografii oraz podzielenie się wiedzą ze społecznością międzynarodowa za pomocą środków ICT.

W spotkaniu uczestniczą Pani Dyrektor  Ewa Bartosińska oraz nauczyciel języka angielskiego pani Agnieszka Godlewska.

Podczas spotkania roboczego w Sofii omawiane są opracowane przez uczniów z krajów partnerskich eseje dotyczące wybranych legend i ich wzajemne powiązania. Produktem końcowym projektu będzie także interaktywna mapa punktów/miejsc charakterystycznych dla wybranych legend europejskich.

Galeria zdjęć: