Regulamin Biblioteki Szkolnej Technikum nr4 Transportowego

Strona główna >> Regulamin Biblioteki Szkolnej Technikum nr4 Transportowego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ TECHNIKUM NR 4 TRANSPORTOWEGO W SOSNOWCU

  OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki (zgodnie z informacją zamieszczoną na drzwiach).

2. Wchodząc do biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.

3. Przed ladą należy stanąć w zalecanej, bezpiecznej odległości – min. 1,5 metra. Nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Nauczyciel bibliotekarz będzie stosować niezbędne dla bezpieczeństwa zabiegi – regularne wietrzenie pomieszczenia biblioteki, dezynfekcja powierzchni lady po obsłudze czytelnika, dezynfekcja innych dostępnych dla użytkowników powierzchni wspólnych.

5. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (10 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.

6. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczone są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum dwa dni.

7. Przewodniczący poszczególnych klas (łącznicy biblioteczni) mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, co skróci czas oczekiwania na książkę.

8.  Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibiotekarz, możliwy jest również samodzielny wybór książek – w rękawiczkach.

9. Czasopisma podawane są przez nauczyciela, po użytkowaniu zostają odizolowane na minimum dwa dni.

10.  Dodatkowy kontakt z nauczycielem, rezerwacje książek, ewentualne pytania itd. – możliwe są za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.