Zajęcia dodatkowe

Strona główna >> Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy naszym uczniom:

  • warsztaty teatralne
  • pracę w samorządzie szkolnym
  • Klub Edukacji Regionalnej
  • Klub Europejski
  • Klub Ludzi Nieobojętnych

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne są propozycją dla młodzieży uzdolnionej artystycznie o dużej wrażliwości estetycznej. Zajęcia rozwijają wyobraźnię teatralną, kształtują humanistyczne wartości. Warsztaty są prowadzone przez mgr Joannę Czuber i ludzi teatru. Każdy semestr kończy się pokazem dużego widowiska scenicznego, a cały cykl nauki przedstawieniem dyplomowym. Warsztaty przygotowują młodzież do samodzielnej pracy artystycznej i podjęcia studiów w tym kierunku.

Klub Europejski

Głównym celem Klubu Europejskiego jest poszerzenie wiedzy na temat państw naszego kontynentu, rozwijanie europejskiego ducha u członków Klubu, rozwijanie u uczniów  poczucia odpowiedzialności – zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury, rozwijanie poczucia tolerancji dla różnorodności, rozwijanie poszanowania dla wartości demokratycznych oraz zachęcanie do nauki języków obcych.

 

Klub Ludzi Nieobojętnych

                KLN jest klubem otwartym co oznacza, że nie obowiązuje członkostwo.  
Nauczyciele i uczniowie biorą udział w interesujących ich akcjach. Praca w klubie jest wielką lekcją tolerancji, uczy poszanowania dla ludzi starszych i chorych, wrażliwości na ludzką krzywdę i biedę. Młodzież pod kierunkiem opiekunów:  Małgorzaty Sobaszek i Kingi Chlebdy uczestniczy w szeregu różnorodnych akcjach charytatywnych takich jak :
    • organizowanie zbiórek odzieży i zabawek dla ludzi potrzebujących
    • współpraca z hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
    • opieka nad schroniskiem dla zwierząt w Milowicach (wolontariat i zbiórka karmy)
    • zbieranie funduszy na leczenie dzieci chorych
    •  udział w organizacji imprez o charakterze charytatywnym.
 Uczniowie należący do KLN są zarejestrowani w Banku Dawców Szpiku.