harmonogram T4

Strona główna >> harmonogram T4

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/23

 

Semestr I  od 01 września 2022r.  do 29 stycznia 2023 r. (zmiana planu klasy IV od 19.12.2022 r.)

Zebrania z rodzicami (stałe dni i godziny)

Wrzesień

08.09.2022 (czwartek) godz.17.00 i 17.30 (klasy pierwsze)

12.09.2022 (poniedziałek ) godz.17:00 - spotkanie przedstawicieli rodziców z Dyrektorem Centrum

Październik

19.10.2022

Listopad

16.11.2022  (klasy czwarte) + konsultacje dla pozostałych klas

Grudzień

07.12.2022  + konsultacje

Styczeń/Luty

12.01.2023

Zebrania Rady Pedagogicznej

Wrzesień

14.09.2022 i 28.09.2022

Październik

26.10.2022

Listopad

23.11.2022

Styczeń

11.01.2023

Luty

01.02.2023

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

07.12.2022 (na zebraniach z rodzicami)

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę ( na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej)

07.12.2022 (na zebraniach z rodzicami)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)

Wystawienie ocen semestralnych

do 23.12.2022 r.

Zebrania klasyfikacyjne RP dla klas IV/ Zebrania klasyfikacyjne RP

11.01.2023 r.

Dni do odpracowania/wolne

31.10.2022

24.09.2022 (termin odpracowania)

02.05.2023

Dzień wolny

09.06.2023

Dzień wolny

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

 Przed konferencjami plenarnymi RP

Ważne terminy

09.09.2022

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki i zajęć lekcyjnych; arkusze ocen) - wszystkie klasy

16.09.2022

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

 

Semestr II  od 30 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Zebrania z rodzicami (stałe dni i godziny)

Marzec

22.03.2023 -Konsultacje dla wszystkich rodziców i zebrania klas IV

Maj

24.05.2023 – Zebrania wszystkich klas

Zebrania  Rady Pedagogicznej

Luty

22.02.2023

Marzec

29.03.2023

Kwiecień

27.04.2023

Czerwiec

21.06.2023

28.06.2023

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

29.03.2023 (klasy maturalne)

24.05.2023 (pozostałe klasy)

 

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę ( na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej)

do 07.04.2023 (klasy maturalne)

02.06.2023 (pozostałe klasy)

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i  zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe

do 21.04.2023

Pozostałe klasy

do 15.06.2023

Zebrania klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

26.04.2023

Klasy programowo najwyższe

21.06.2023

Pozostałe klasy

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych

Raz w miesiącu

Przed zebraniami RP

 

Ważne terminy

Marzec 2023

Rekolekcje wielkopostne

Styczeń-czerwiec 2023

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

Czerwiec/lipiec 2023; sierpień CKU

Komisja Rekrutacyjna

25-31 sierpnia 2023

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

Od 26.06.2023-30.06.2023 oraz od 25.08.2023-31.08.2023

Wykonywanie zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Wydarzenia szkolne

Lp.

Zdarzenie

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01 września 2022

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-31.12.2022

3.

Ferie zimowe

16.01-29.01.2023

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04-11.04.2023

5.

Zakończenie zajęć w klasach

Programowo najwyższych Technikum

Pozostałych

 

 

28.04.2023

23.06.2023

6.

Egzaminy:

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy

 

od 04.05.2023

Terminy zgodne z komunikatem Dyrektora CKE

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023

8.

Ferie letnie

24.06.2023-31.08.2023

9.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

Pisemna część egzaminu maturalnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/ egzamin zawodowy- etap pisemny sesja zimowa, etap pisemny sesja letnia

 

04-05-08.05.2023

09.01.2023; 01.06.2023; 05.06.2023; 07.06.2023

10.

Dni do odpracowania/wolne:

31.10.2022

02.05.2023

09.06.2023

 

24.09.2022 - termin odpracowania

Dzień wolny

Dzień wolny

Wydarzenia szkolne

 

Lp.

Zdarzenie

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01 września 2022

2.

Narodowe Czytanie

wrzesień 2022

3.

Narodowy Dzień Sportu

wrzesień 2022

4.

Ślubowanie klas pierwszych

24.09.2022

5.

Rajd klas pierwszych

29.09. 2022

6.

Dzień. Języków Obcych

wrzesień 2022

7.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej-akademia

październik 2022

8.

Święto Niepodległości - apel

10.11.2022

9.

Festiwal Zawodów

24-25.11.2022

10.

Andrzejki, Mikołajki

listopad, grudzień 2022

11.

Szkolne jasełka, spotkania wigilijne

grudzień 2022

12.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

styczeń 2023

13.

Studniówka

luty 2023

14.

Walentynki

luty 2023

15.

Dni Otwarte w CKZiU

marzec-maj 2023

16.

Kolej w miniaturze - festiwal

17-19.03.2023

17.

„Ostatni dzwonek” - uroczystość pożegnania klas programowo najwyższych

28.04.2023

18.

Praktyki zawodowe uczniów

październik 2022-maj 2023

19.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

20.

Inne wydarzenia zgodne ze specyfiką szkoły