Bezpieczeństwo w lotnictwie

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Bezpieczeństwo w lotnictwie

W dniu 19 października klasy: 4DP, 4DG, 3EO i 3 LS uczestniczyły w wykładzie dr inż. Macieja Laska z Politechniki Warszawskiej,  który gościł w naszej szkole z wykładem dla uczniów kierunków lotniczych. Temat wystąpienia dotyczył wpływu czynnika ludzkiego na przyczyny wypadków lotniczych.   Zapewnienie bezpieczeństwa w lotnictwie to jedno z podstawowych zadań organizacji i instytucji lotniczych. Dotychczasowe doświadczenia z działalności lotniczej oraz wyniki analiz wskazują, że wciąż najbardziej zawodnym elementem systemu lotniczego jest ,,czynnik ludzki”. Zagadnienia   dotyczące ,,czynnika ludzkiego’’ w lotnictwie obejmują nie tylko układ człowiek - maszyna, ale przede wszystkim wzajemne relacje człowiek - człowiek. 

 

Galeria zdjęć: