Dlaczego warto wybrać Technikum nr 4 Transportowe?

Strona główna >> Dlaczego warto wybrać Technikum nr 4 Transportowe?

 

Dlaczego warto wybrać Technikum nr 4 Transportowe?

 • Kształcimy w zawodach z przyszłością!
 • Absolwenci mają zapewnione zatrudnienie!
 • Proponujemy stypendia PKP PLK dla najlepszych uczniów w zawodzie Technik transportu kolejowego już w pierwszej klasie!
 • Mamy patronat Politechniki Śląskiej nad klasą pierwszą - Technik transportu kolejowego!
 • Mamy najlepiej wyposażone pracownie zawodowe!
 • U nas możesz – „prowadzić” lokomotywę i „polatać” samolotem!
 • Organizujemy praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+!
 • Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych!
 • Przygotowujemy do podjęcia studiów!
 • Współpracujemy z wyższymi uczelniami!
 • Stwarzamy warunki do rozwoju zainteresowań!
 • Atmosfera w szkole jest wyjątkowa!
 • Mamy stołówkę i smaczne jedzenie :) !
 • U nas jest bezpiecznie