Wizyta gimnazjalistów w ramach Festiwalu zawodów

Gimnazjaliści z Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 15 odwiedzili naszą szkołę w ramach corocznego Festiwalu zawodów. Uczniowie realizowali lekcję dydaktyczną z obsługi podróżnych w portach i terminalach .Uczestniczyli w odprawie biletowo-bagażowej, wypełniając karty pokładowe, wybierali lot z tablicy odlotów, wybierali miejsce w samolocie oraz mierzyli bagaże rejestrowane, sprawdzali ich wagę jak również przyklejali etykiety bagażowe . Po zakończonej odprawie biletowo- bagażowej przechodzili do stanowiska kontroli dokumentów, zapoznając się z dokumentacją dowodem osobistym, paszportem
i wizą. Mieli możliwość wypełnienia wniosku o paszport i dowód osobisty. dużym zainteresowaniem cieszyła się służba celna, na tym stanowisku uczniowie wypełniali deklaracje celne. Po wstępnej odprawie uczniowie przechodzili  do stanowisk kontroli bezpieczeństwa. Sprawdzany był ich bagaż kabinowy oraz musieli przejść przez bramki bezpieczeństwa. Po odbytej kontroli zajmowali miejsce na pokładzie statku powietrznego. Uczniowie z naszych zajęć wyszli zadowoleni i uśmiechnięci. Mamy nadzieję, że zachęceni powrócą, aby kształcić się na jednym z proponowanych przez nas kierunków- technik eksploatacji portów i terminali.

Galeria zdjęć: