harmonogram T4

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/18

Półrocze I

Klasy 1-3

Klasy 4

od 04.09.2017 do  19.01.2018

od 04.09.2017 do 15.12.2017

Zebrania z rodzicami (środy)

Wrzesień

06.09.2017 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,4

11.09.2017 godz. 17.00

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem CKZiU

Listopad

15.11.2017 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,4 + konsultacje

Grudzień

13.12.2017 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,4+ konsultacje

Styczeń

24.01.2018 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,4+ konsultacje

Konferencje Rady Pedagogicznej

Wrzesień

14.09.2017 CKZiU

Październik

18.10.2017 T4

Listopad

29.11.2017 CKZiU

Grudzień

11.12.2017 T4

13.12.2017 CKZiU

Styczeń

22.01.2018 T4

25.01.2018 CKZiU

Wystawianie zagrożeń oceną ndst

Klasy 4

Do 10.11.2017

Klasy 1-3

Do 08.12.2017

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy 4

Do 08.12.2017

Klasy 1-3

Do 13.01.2017

Dni wolne od zajęć

01.11.2017

Wszystkich Świętych

23 – 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2018

Nowy Rok

 

Półrocze II

Klasy 1-3

Klasy 4

od 22.01.2018 do  22.06.2018r

od 22.01.2018 do 27.04.2018r

Zebrania z rodzicami (środy)

Marzec

28.03.2018 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,3,4 + konsultacje

Kwiecień

25.04.2018 godz. 16.30 - Zebranie klas 3,4+ konsultacje

Maj

23.05.2018 godz. 16.30 - Zebranie klas 1,2,+ konsultacje

Konferencje Rady Pedagogicznej

Luty

26.02.2018 T4

28.02.2018 CKZiU (konferencja plenarna)

Kwiecień

23.04.2018 T4 (klasyfikacja kl. 4)

25.04.2018 CKZiU

Czerwiec

18.06.2018 T4 (klasyfikacja klas 1-3)

20.06.2018

25.06.2018

Wystawianie zagrożeń oceną ndst.

Klasy 4

Do 22.03.2018

Klasy 3

Do 23.04.2018

Klasy 1-2

Do 18.05.2018

Wystawienie ocen semestralnych

Klasy 4

Do 20.04.2018

Klasy 1-3

Do 15.06.2018

Dni wolne od zajęć

11.01.2018

Egzamin pisemny z kwalifikacji w sesji styczeń

29.01-11.02.2018

Ferie zimowe

29.03 – 03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2018

Święto Pracy

03.05.2018

Święto Konstytucji 3 Maja

04-08.05.2018

Matura

01.06.2018

Piątek po Bożym Ciele – do odpracowania

19.06.2018

Egzamin pisemny z kwalifikacji w sesji czerwiec

Praktyka zawodowa kl.3

07.05 – 01.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

- pisemna część egzaminów maturalnych  04., 05., 08. 05.2017r. 
- pisemna część egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 17.01.2017r., 20.06.2017r.
- piątek po Bożym Ciele 16.06.2017r.

Dni do odpracowania:           Proponowane terminy:

- 31.10.2016r.                          - 24.09.2016r.
- 02.05.2017r.                          - 22.04.2017r.