Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ds. dydaktycznych i wychowawczych

mgr Ewa Bartosińska

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Agnieszka Kamer

 

Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

Przedmioty

 1.  

Bartosińska Ewa

Przedmioty zawodowe

(wicedyrektor)

 1.  

Agnieszka Kamer

Przedmioty zawodowe

(kierownik szkolenia praktycznego)

 1.  

Irena Romanowska

Język rosyjski

(kierownik kształcenia ustawicznego)

 1.  

Barcik Beata

Przedmioty zawodowe

 1.  

Bednarek Tomasz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Chlebda Kinga

Religia

 1.  

Cieślik-Krążek Joanna

Język angielski (urlop zdrowotny)

 1.  

Czuber Joanna

Język polski, wiedza o kulturze

 1.  

Czypionka Monika

Język polski

 1.  

Czyż Krzysztof

Przedmioty zawodowe

 1.  

Dombecka-Nowak Agnieszka

Przedmioty zawodowe

 1.  

Dudzik Renata

Język rosyjski, podstawy przedsiębiorczości

 1.  

Furga Tadeusz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Gałużny Agnieszka

Biologia, geografia

 1.  

Gałużny Daniel

Wychowanie fizyczne

 1.  

Godlewska Agnieszka

Język angielski

 1.  

Górniak Konrad

Przedmioty zawodowe

 1.  

Herzyk Grzegorz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Hlawska-Rojek Barbara

Fizyka

 1.  

Jastrzębski Robert 

Język angielski

 1.  

Juszczyk-Kieliś Danuta

Przedmioty zawodowe

 1.  

Kalamarz Justyna

Zajęcia rewalidacyjne

 1.  

Kleszcz Lucyna

Przedmioty zawodowe

 1.  

Knol Agnieszka

Geografia

 1.  

Kołodziejczyk Leszek

Przedmioty zawodowe

 1.  

Krawczyk Robert

Język angielski

 1.  

Krążek Rafał

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo

 1.  

Krupa Joanna

Bibliotekarz

 1.  

Kubas Magdalena

Język angielski

 1.  

Kutrzyk-Nykiel Aleksandra

Przedmioty zawodowe

 1.  

Lasota Bożena

Język polski, etyka

 1.  

Laszczak Elwira

Psycholog szkolny

 1.  

Litewka Ewa

Przedmioty zawodowe

 1.  

Majewska Renata

pedagog

 1.  

Malik Anna

Przedmioty zawodowe

 1.  

Małysza Beata

Przedmioty zawodowe

 1.  

Miszczak Roman

Wychowanie fizyczne

 1.  

Musialik Jolanta

Przedmioty zawodowe

 1.  

Nowak Anna

Matematyka

 1.  

Barbara Nowak

Przedmioty zawodowe

 1.  

Nowak Justyna

Chemia

 1.  

Nowak Katarzyna

Biologia, Geografia

 1.  

Olczyk Beata

Język polski, doradca zawodowy

 1.  

Olszowy Agnieszka

Matematyka

 1.  

Ortemska Nina

Matematyka

 1.  

Pastucha Zbigniew

Przedmioty zawodowe

 1.  

Pietrzczyk Rafał

Przedmioty zawodowe

 1.  

Podsiadlik Paweł

Przedmioty zawodowe

 1.  

Pustuł Renata

Język niemiecki

 1.  

Rokita Jolanta

Język niemiecki

 1.  

Rzeszutek Barbara

Język polski,

 1.  

Siwek Krzysztof

Informatyka, geografia

 1.  

Skotniczna Ewa

Religia język rosyjski

 1.  

Słowiak Barbara

Język rosyjski

 1.  

Sobaszek Małgorzata

Historia, Historia i społeczeństwo

 1.  

Iwona Sosulska

Matematyka

 1.  

Stępniewska Monika

Język angielski

 1.  

Stępniewski Paweł

Przedmioty zawodowe

 1.  

Stołtny Bartosz

Przedmioty zawodowe

 1.  

Struzik Robert

Wychowanie fizyczne,

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1.  

Szachulski Sławomir

Przedmioty zawodowe

 1.  

Szołtysek Jarosław

Przedmioty zawodowe

 1.  

Śleczka Agnieszka

Przedmioty zawodowe

 1.  

Wojciechowska Wanda

Przedmioty zawodowe

 1.  

Zacharjasz Grzegorz

Matematyka

 1.  

Zalas Dorota

Doradca zawodowy/podstawy przedsiębiorczości, kompetencje społeczne