Wykłady w Wyższej Szkole Humanitas

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Wykłady w Wyższej Szkole Humanitas

W dniu 22 marca  uczniowie klas 2EO i 2EL uczestniczyli w wykładach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu.  Poruszane zagadnienia dotyczyły możliwości uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności  Komputerowych ECDL. Certyfikat ten nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence” (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy– można bez niego żyć, ale jednak lepiej je mieć. Nasi uczniowie dowiedzieli się o korzyściach płynących dla posiadacza takiego certyfikatu ECDL wśród których, oprócz potwierdzenia posiadanych kompetencji wymienić należy: wzrost atrakcyjności na rynku pracy, większą pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Drugi wykład poruszał ciekawy temat:  „Operator dronów-czy to już zawód?’’. Od około 4-5 lat na terenie Polski ma miejsce szczególnie dynamiczny rozwój tego rodzaju statków powietrznych. Wynika to z coraz większego dostępu do zaawansowanej elektroniki wykorzystywanej w tego rodzaju konstrukcjach.  Obecnie w Polsce na rynku typowo cywilnym najczęściej wykonywaną usługą jest fotografowanie lub filmowanie z powietrza. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na  operatorów drona, można zaliczyć go do zawodów przyszłości.  Osoby posiadające odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe do wykonywania takiego zawodu będą mogły w przyszłości podejmować bardzo ciekawą pracę. Po zakończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat potwierdzający możliwość legalnej pracy  w tym zawodzie. Zastosowanie dronów jest różnorodne, pracę można znaleźć między innymi w inspekcji środowiska, rolnictwie, inżynierii, tworzeniu map.

 

Galeria zdjęć: