Nasi uczniowie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Nasi uczniowie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie z klasy 3 ST Technikum Nr 4  kształcący się na kierunku technik spedytor biorą udział w bieżącym roku szkolnym w wykładach i zajęciach praktycznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.W trakcie zajęć przygotowują się do pisemnych i praktycznych egzaminów zawodowych do kwalifikacji A. 28 Organizacja i nadzorowanie transportu oraz A. 29 Obsługa klientów i kontrahentów.W ramach współpracy uczelnia udostępniła naszym uczniom laboratorium magazynowe, w którym mogą oni zapoznać się z procesami magazynowania,  organizowania prac ładunkowych i transportowych oraz obsługą kontrahentów.Zajęcia są prowadzone dwa razy w miesiącu przez wykładowcę WSB dr Pawła Sobczaka i cieszą się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.Wiedza teoretyczna naszych uczniów poszerzana o praktyczne działania pozwoli na podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.