Kolory Życia- Dzień Tolerancji

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Kolory Życia- Dzień Tolerancji

Dzień 16 listopada na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji, której Artykuł 1 stanowi:„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. Również i w naszej szkole, w ramach realizacji projektu „Kolory Życia” we współpracy z Fundacją „SMART” i przy wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Uczniowie podkreślali charakter tego Dnia promując idee tolerancji: uznanie i akceptację różnic indywidualnych; umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych; docenianie rozmaitości kultur; otwarcie na cudze myśli; ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. 

 

 

 

Galeria zdjęć: