Akcja "Kromka chleba"

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Akcja "Kromka chleba"
Przez cały listopad wolontariusze z naszej szkoły brali udział w Ogólnoplskiej kampanii Caritas Diecezji Sosnowieckiej "Kromka chleba". Szkoły biorące udział w akcji zbierały różne produkty żywnościowe. Technikum nr 4 Transportowe zajęło się zbiórką makaronu. Wspólnymi siłami uczniowie zebrali 88kg tego produktu. Zostanie on przekazany na utrzymanie takich placówek jak: Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu, noclegownie i jadłodajnie w Olkuszu, schroniska dla bezdomnych oraz świetlice dla dzieci i młodzieży. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach charytatywnych.