Absolwenci o szkole

Strona główna >> Taxonomy >> Term >> 15 >> Absolwenci o szkole

Koniec roku szkolnego sprzyja różnym podsumowaniom i skłania do pomyślenia o tym, co udało się osiągnąć w ostatnim czasie. A udało się bardzo dużo. Najwyższa zdawalność w województwie na kierunkach technik mechanik lotniczy i technik eksploatacji portów i terminali napawa nas dumą i każe gratulować zarówno uczniom jak i nauczycielom. W atmosferze oczekiwania na wyniki egzaminów maturalnych rozmawiamy z absolwentami obu kierunków, którzy kończąc w roku 2016 Technikum nr 4 Transportowe  oceniają zarówno swój pobyt w szkole jak i  perspektywy zawodowe. Pytamy ich o to, czym kierowali się  przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, prosimy też o refleksje związane ze specyfiką kształcenia na tym kierunkach. W rozmowie uczestniczyli tegoroczni absolwenci: Patryk Głusek, Piotr Chałuda, Michał Sobczyk i Patryk Lawędzki- uczniowie klasy 4GT. Chcąc  w pewien sposób ukierunkować  ich wypowiedzi, zadaliśmy im kilka pytań.

Dlaczego wybrałeś  kierunek technik mechanik lotniczy/technik eksploatacji portów i terminali?

Jakie przedmioty zawodowe realizowane w trakcie nauki były dla Ciebie najbardziej atrakcyjne?

Czy miałeś możliwość -podczas nauki w Technikum- skonfrontować teorię wyniesioną z lekcji z praktyką?

Które umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole cenisz sobie najbardziej?

Jakie perspektywy pracy czekają na Ciebie po ukończeniu kierunku technik mechanik lotniczy/ technik eksploatacji portów i terminali?

 

Patryk Głusek

Przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej często odwiedzałem różne zloty i imprezy lotnicze; wtedy też lotnictwo stało się moją pasją. Mechanika natomiast była moją pasją, odkąd tylko pamiętam, tak więc wybierając technikum mogłem połączyć  obie sfery moich  zainteresowań. Wybór padł na Technikum nr 4 Transportowe i kierunek technik mechanik lotniczy.

Wszystkie przedmioty zawodowe realizowane przeze mnie w ciągu czterech lat nauki w technikum były atrakcyjne. Najbardziej jednak do gustu przypadły mi te, których uczyli zawodowcy z branży lotniczej.

 Już w drugiej klasie technikum zacząłem współpracować z firmą serwisującą śmigłowce. Pozwoliło mi to skonfrontować szkolną teorię z obsługą prawdziwego sprzętu lotniczego.

Najbardziej cenię sobie umiejętności, które zdobyłem podczas odbywania miesięcznej praktyki zawodowej na lotnisku w  Katowicach Pyrzowicach. Doceniam również całą wiedzę zdobytą na lekcjach przedmiotów zawodowych.

Tak jak już wcześniej wspomniałem, od dwóch lat współpracuję z firmą serwisującą śmigłowce i tą drogą mam zamiar dalej podążać. Oczywiście w perspektywie mam jeszcze studia wyższe, jednak czego nie robi się, by zrealizować swoje pasje i marzenia.

 

Piotr Chałuda

Do podjęcia decyzji o wyborze kierunku  kształcenia skłoniła mnie zwykła ciekawość oraz to, że praca związana z lotnictwem daje ogromne możliwości na przyszłość. Moja wiedza na ten temat była znikoma, lecz nauczyciele zaszczepili we mnie nową pasję, za co bardzo im dziękuję.

Podczas czterech lat nauki  wszystkie przedmioty związane z lotnictwem były dla mnie bardzo  atrakcyjne. To właśnie na takich lekcjach poznałem budowę statków powietrznych, dowiedziałem się też,  jakie funkcje spełniają instrumenty pokładowe.

Najwięcej umiejętności zdobyłem podczas odbywania praktyk na lotnisku. Wtedy dopiero zrozumiałem, jak naprawdę wygląda praca mechanika lotniczego. Chętnie towarzyszyłem mechanikom podczas ich pracy przy  samolocie,  z ciekawością pytałem ich o wszystko, czego nie wiedziałem. Umiejętności zdobyte na praktykach cenię sobie najbardziej.

Moim zdaniem kierunek technik mechanik lotniczy daje duże możliwości na zdobycie pracy w przyszłości, ponieważ branża lotnicza cały czas się rozwija.

 

Michał Sobczyk

Pracą w zawodzie technik mechanik lotniczy zainteresowałem się pod wpływem kolegi, który ten kierunek ukończył kilka lat wcześniej.

Podczas czterech lat spędzonych w technikum wszystkie przedmioty zawodowe realizowane w szkole były dla mnie interesujące, a z przedmiotów ogólnych najmilej wspominam fizykę. Odbywane na lotnisku w Katowicach Pyrzowicach miesięczne praktyki zawodowe były dla mnie okazją do poznania realiów pracy w tym zawodzie.

Cenię sobie fakt, że posiadłem umiejętność organizowania miejsca pracy oraz wykorzystywania dokumentacji technicznej.

Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na pracowników wykształconych w kierunku technik mechanik lotniczy.  Uważam, że mam spore szanse na pracę w zawodzie.

 

Patryk Lawędzki

       Zanim podjąłem decyzję o wyborze kierunku kształcenia, zastanawiałem się, co może czekać mnie po jego ukończeniu. Myślałem przede wszystkim o perspektywach pracy. Chciałem, aby wykonywany przeze mnie zawód był ciekawy, a przede wszystkim chciałem mieć pewność, że znajdę pracę.  Zdecydowałem, że kierunek, na który pójdę, będzie związany z transportem, ponieważ nie dość, że mnie to interesuje, to jeszcze, jak wiadomo, kraj bez transportu nie będzie się rozwijał, czyli praca w zawodzie prędzej czy później się znajdzie.
Porównałem sobie oferty kilku kierunków związanych z transportem i najciekawszy wydał mi się technik eksploatacji portów i terminali. Jestem bardzo zadowolony z wyboru i gdybym miał drugi raz podejmować decyzję, poszedłbym dokładnie tą samą drogą.

Uważam, że każdy z przedmiotów zawodowych pomógł zarówno mnie jak i moim rówieśnikom w przygotowaniu się do wykonywania pracy. Nie wiem czy można mówić tutaj o atrakcyjności przedmiotu, ponieważ dla osób zainteresowanych  każdy z przedmiotów był atrakcyjny. Z lekcji na lekcję dowiadywaliśmy się czegoś nowego, czegoś ciekawego, co z pewnością pomoże nam lepiej wykonywać powierzone nam zadania. Jeśli już musiałbym wybrać jeden przedmiot, to byłyby to -podstawy eksploatacji portów i terminali. Tutaj pojawiło się mnóstwo  zagadnień, które są znaczące w naszym zawodzie.
 

Oczywiście, że w czasie pobytu w szkole miałem możliwość skonfrontowania teorii z praktyką. W trzeciej klasie pojechałem na praktykę zawodową do Hiszpanii. Wiele zdobytych na przestrzeni trzech lat informacji przydało mi się podczas  wykonywania pracy - począwszy  od tych, które na lekcjach komentowane były słowami: „ i tak w życiu mi się to nie przyda”, kończąc na tych, które już w szkole  wydawały się ważne i ciekawe.   

Pytanie o to, które umiejętności zdobyte podczas nauki  cenię sobie najbardziej, wydaje mi się trudne. Wszystko, czego się tutaj nauczyłem, zaowocuje.
Wydaje mi się, że oprócz umiejętności związanych stricte z zawodem będzie to język hiszpański. Moim zdaniem w obecnych czasach każdy uczeń kończący szkołę średnią powinien już posługiwać się płynnie językiem angielskim, a do tego przynajmniej w stopniu podstawowym powinien znać jeszcze jeden język. Cieszę się bardzo, że miałem możliwość nauczenia się języka hiszpańskiego i mam nadzieję, że uda mi się  jeszcze bardziej go opanować.

Jeśli chodzi o ocenę praktyk zawodowych, to jestem bardzo zadowolony. Nie dość, że udało mi się zakwalifikować na wyjazd do Hiszpanii, to jeszcze miałem przyjemność pracować z bardzo życzliwymi ludźmi, którzy wielokrotnie mi pomogli. Uzyskałem od nich mnóstwo informacji dotyczących zawodu. Warto zaznaczyć, że po skończeniu pracy mieliśmy bardzo dobrze zorganizowany czas wolny. Mimo zmęczenia intensywnie zwiedzaliśmy Walencję. Bardzo polecam tę formę praktyk  przyszłym uczniom naszej szkoły. -Angażujcie się w takie projekty, ponieważ to bardzo przydatne doświadczenie oraz świetna przygoda!

O perspektywach znalezienia pracy wspomniałem już wcześniej. Kraj bez transportu nie będzie się rozwijał, więc o pracę się nie obawiam. Prędzej czy później się znajdzie. Dostałem informację, że kilku moich kolegów już otrzymało propozycję pracy w firmach związanych z logistyką, więc myślę, że z pracą nie będzie problemu. Śledząc rynek pracy zauważam, że co druga oferta jest związana z naszym zawodem, sądzę, że najtrudniejszym etapem poszukiwań pracy  będzie w moim przypadku napisanie CV :)