Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ- Poradnik

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik dla szkół,  który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość. Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.

Tekst poradnika "Kształcenie na odległość" znajduje się w załączniku

 

Zdalne nauczanie w CKZiU

Od 25 marca do 26 kwietnia br. we wszystkich szkołach wchodzących w skład CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 będzie prowadzone kształcenie na odległość zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

Organizacja realizacji zadań CKZiU, ul. Kilińskiego 25 z wykorzystaniem metod i technik „kształcenia na odległość”

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej