Technik mechanik lotniczy

Strona główna >> Node >> Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Dynamiczny rozwój lotnictwa, do którego w znaczny sposób przyczynił się spadek cen biletów lotniczych a co się z tym wiąże dostępność tego środka transportu dla każdego, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi naziemnej – mechaników lotniczych. Technik mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie zasiada w ławach szkolnych, zdobywając kolejne uprawnienia, ale najpierw musi wykonać pierwszy krok, podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy, gdzie zdobędzie wiedzę podstawową na temat budowy i eksploatacji statku powietrznego, silnika lotniczego oraz wyposażenia znajdującego się na pokładzie samolotu.

 

ZADANIA ZAWODOWE:

Mechanik lotniczy odpowiedzialny jest za dopuszczenie do lotu statku powietrznego, który jest sprawny, ma wykonane wszystkie niezbędne czynności obsługowe oraz posiada kompletną dokumentację wymaganą do wykonania lotu, więc musi posiadać wiedzę i wykonuje zadania:

 • Zna prawo i przepisy lotnicze krajowe oraz europejskie;
 • Obsługuje statki powietrzne;
 • Poświadcza wykonaną obsługę w dokumentacji statku powietrznego;
 • Poświadcza obsługi wykonane przez grupę mechaników;
 • Zna procedury obowiązujące w organizacji obsługowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • Obsługa statku powietrznego;
 • Ocena stanu technicznego statków powietrznych;
 • Czytanie dokumentacji statku powietrznego
 • Wykonywanie obsługi liniowej statku powietrznego;
 • Wykonywanie obsługi hangarowej statku powietrznego;
 • Poświadczanie wykonanej obsługi w dokumentacji statku powietrznego.

 

W RAMACH ZAWODU UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Od wielu lat uczniowie naszego Technikum uczestniczą w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik mechanik zajmujący się obsługą techniczną statków powietrznych może być zatrudniony w organizacjach obsługowych zatwierdzonych wg odpowiednich przepisów, które zlokalizowane są na lotniskach komunikacyjnych jak również na lotniskach aeroklubowych (sportowych). Może również znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, służbach technicznych lotnictwa państwowego, służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej - jako żołnierze zawodowi i kontraktowi, w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jako personel obsługi technicznej.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK LOTNICZY W TECHNIKUM NR 4 TRANSPORTOWYM w budynku przy ul. Kilińskiego 31