Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Od 25 maja 2020r. absolwenci Technikum nr 4 Transportowego przystępujący do egzaminów maturalnych  mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach organizowanych na terenie szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla zdających.

Szczegółowy harmonogram konsultacji:

Język angielski – środa – 8.00-9.30 – sala 220

Zdalne nauczanie w CKZiU

Od 25 marca do 24 maja br. we wszystkich szkołach wchodzących w skład CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 będzie prowadzone kształcenie na odległość zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

Organizacja realizacji zadań CKZiU, ul. Kilińskiego 25 z wykorzystaniem metod i technik „kształcenia na odległość”

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej