Z wizytą u „M…”

Z wizytą u „M…”

W dniu 12 grudnia 2017 młodzież grupy teatralnej wraz z Panią Joanną Czuber odwiedziła kino Helios, by obejrzeć film pt. „Listy do M”. Ten seans był formą nagrody dla wszystkich za listopadowe widowisko „Dziadów”, które wzbudziło wśród widzów bardzo wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Tę nagrodę ufundowała Rada Rodziców za wielkie zaangażowanie uczniów w działalność artystyczną szkoły, ich wspaniałą postawę oraz promowanie humanistycznych wartości w środowisku miasta.