Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

W dniu 17 stycznia 2018 r. w Technikum nr 4 Transportowym odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Katowicach. Celem zajęć było poszerzenie wiadomości zawodowych uczniów
i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy drugiej kształcący się w zawodzie  technik spedytor. W ramach szkolenia zebranym zaprezentowano wyposażenie  radiowozu  Inspekcji a także omówiono zagadnienia wchodzące w zakres działań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego, przewozu towarów niebezpiecznych, przestrzegania czasu pracy itp. Inspektorzy przedstawili ponadto predyspozycje jakie powinien spełniać kandydat do służby oraz warunki zatrudnienia.

Galeria zdjęć: