Program "Na zakręcie"

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Program "Na zakręcie"

W dniu 14 stycznia 2019r. uczniowie Technikum nr 4 Transportowego odwiedzili sosnowiecką jednostkę penitencjarną w ramach  programu „Na zakręcie”. Jest to program Aresztu Śledczego realizowany przy współpracy z wieloma szkołami, skierowany do młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych i wpisuje się w szeroko rozumianą działalność edukacyjną służb mundurowych. Jego głównym celem jest profilaktyka zachowań przestępczych wśród nieletnich poprzez zapoznawanie uczniów z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby niepełnoletnie.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat polskiego systemu penitencjarnego oraz zadań Służby Więziennej. Zapoznali się również z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. W ramach krótkiej prezentacji zademonstrowano uczniom środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego pozostające na wyposażeniu jednostki.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia oddziału mieszkalnego dla osadzonych zakwaterowanych w warunkach aresztu śledczego, część oddziału zakładu karnego typu półotwartego przeznaczoną dla recydywistów, place spacerowe oraz stanowisko dowodzenia. Mieli oni także okazję zobaczyć zastosowanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych w praktyce.

Spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostało o projekcję filmu krótkometrażowego pt. "Więzienie - stracony czas", opowiadającego o młodych ludziach, którzy poprzez swoją nierozwagę łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej.

Ponadto uczniowie w ramach spotkania z funkcjonariuszami zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która została utworzona w dniu 31.08.2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości.

Galeria zdjęć: