Rozbudowa

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły

 

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu inwestycyjnego Miasta Sosnowiec pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU przy ulicy Kilińskiego 31.

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  • dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna
  • dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
  • dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

 

Projekt polega na rozbudowie i modernizacji budynku Technikum nr 4 Transportowego przy ulicy Kilińskiego 31 w Sosnowcu. Szkoła powiększy się o nowy pawilon, w którym na poziomie dwóch pięter zlokalizowane zostaną pracownie do nauki przedmiotów zawodowych.  W nowej części swe miejsce znajdą między innymi: Pracownia gospodarki materiałowej, Pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach, Pracownia sterowania ruchem kolejowym/ Pracownia dróg i taboru kolejowego, Pracownia fotowoltaiczna, Pracownia projektowania technologii mechanicznej, Pracownia systemów energetyki odnawialnej/ Pracownia budownictwa pasywnego. Obok „starego” budynku szkoły umieszczony zostanie rozjazd kolejowy.

Zakres robót obejmie również wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi oraz budowę szybu windowego. Na stronie internetowej na  bieżąco możemy śledzić postęp prac, a dokumentacja fotograficzna będzie stale aktualizowana.

Galeria zdjęć: