Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

 

zawód przyszłości w dobie modernizacji linii kolejowych w Polsce

 

W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie wykonują zadania zawodowe:

  • montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • montowanie i eksploatowanie  urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
  • montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
  • budowanie i eksploatowanie urządzeń  sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych oraz ETCS służący do sygnalizacji kolejowej  i automatyzacji prowadzenia pociągów.

 

Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania egzaminu w klasie czwartej w kwalifikacji:

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

 

Na absolwentów czekają miejsca pracy w:

  • liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem,
  • firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny,
  • serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne.

Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach:

  • elektrotechnika, automatyka i sterowanie, automatyka i robotyka, elektronika i mechatronika.

 

 

NOWOŚĆ !!!